• info@duw010.nl

Nieuws

DUW! op ondernemers-belang

Stichting DUW! geeft organisaties duurzaam zetje in de rug!

De onlangs in Schiedam opgerichte stichting DUW! (Duurzaamheid in Uitvoering in Waterweg Noord) helpt organisaties bij het wegnemen van lastige en tijdrovende drempels in het voortraject van duurzaamheidsinitiatieven. Dat is belangrijk om bedrijven écht in actie te krijgen, zo leert de praktijk.

Stichting DUW! is gestart

De Stichting DUW! (Duurzaamheid in Uitvoering in Waterweg Noord) is een onafhankelijke stichting met het doel om ideeën en initiatieven op het terrein van energietransitie (duurzame energieopwekking en energiebesparing) zodanig te faciliteren dat er concrete projecten uit voortkomen.

De stichting wordt bestuurd door ondernemers, onderwijsinstellingen, overheidsbestuurders en ondernemende burgers.