• info@duw010.nl

DUW! op ondernemers-belang

DUW! op ondernemers-belang

Stichting DUW! geeft organisaties duurzaam zetje in de rug!

De onlangs in Schiedam opgerichte stichting DUW! (Duurzaamheid in Uitvoering in Waterweg Noord) helpt organisaties bij het wegnemen van lastige en tijdrovende drempels in het voortraject van duurzaamheidsinitiatieven. Dat is belangrijk om bedrijven écht in actie te krijgen, zo leert de praktijk.

[Lees verder op ondernemersbelang.nl]

Niels Fluitman